Hastane Başhekimi

Doç. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ


Başhekimin Mesajı


    Bölümlerimiz » Tanı ve Tedavi Üniteleri » Nükleer Tıp »   
   
 •  Kemik Dansitometrisi
 •  PET - BT
 •  Radyoaktif İyot Tedavisi
 •  Sintigrafi Çekimi
 • Nükleer Tıp

   
   
  NÜKLEER TIP ÜNİTEMİZ HASTANEMİZ NUMUNE KAMPÜSÜNDE HİZMET VERMEKTEDİR
   
  NÜKLEER TIP NEDİR ?
   
            Nükleer Tıp, radyoaktif elementlerle işaretli kimyasal moleküller ve biyolojik materyaller yardımıyla, hastalıklarının tanı ve tedavisi ile uğraşan bir tıp dalıdır. Radyolojik tetkiklerin aksine nükleer tıpta organların yapısından çok işlevi ve çalışma bozuklukları incelenir.
   
  SİNTİGRAFİ NEDİR
   
            Organizmaya verilen radyonüklidlerin incelenecek organ veya dokudaki dağılımını görüntü şeklinde saptama yöntemine Radyonüklid (Radyoizotop) Görüntüleme (RG) adı verilir. Radyonüklidler vücuda yalnız başına veya incelenecek organa ve lezyona uygun bir farmasötiğe bağlanarak verilebilir. Radyonüklidin organizmadaki dağılımının görüntülenmesi ile anatomik bilgiler, bu dağılımın zamana göre değişikliklerinin saptanması ile de fizyolojik bilgiler elde edilir. Radyonüklidin organizmadaki dağılımı, radyasyonun parlamalar halinde ışığa çevrildiği (sintilasyon) dedektörlerle saptanır. Bu nedenle yönteme sintigrafi adı verilmektedir. Sintigrafiler incelenecek her organ için farklı bir radyoaktif ilaç verilerek, o ilacın incelenen organda tutuluşu, dağılımı, atılışı gibi özellikleri inceleyen bir tanı yöntemidir.
   
  Nükleer Tıp Tetkikleri
   
  1. Endokrin Sistem (Triod, paratiriod, böbrek üstü bezleri v.b.)
  2. Kardiyovasküler Sistem ( Kalp ve Damar Hastalıkları ), Dolaşım Sistemi
  3. İskelet Sistemi Hastalıkları
  4. Genitoüriner Sistem (Böbrekler, Transplante böbrek fonksiyonları v.b.)
  5. Solunum Sistemi hastalıkları
  6. Santral Sinir Sistemi Hastalıkları
  7. Enfeksiyon Odağı ve Tümör Görüntüleme
  8. Sindirim Sistemi (Özefagus Transit zamanı, Mide boşalım zamanı, Karaciğer, selektif dalak, Safra yolları) v.b. birçok tetkikler yapılabilmektedir.
   
            Ayrıca özel radyoaktif ilaçların hedef organda tutulma özelliğinden yararlanarak yüksek doz radyoaktif ilaçlar tedavi amacıyla da kullanılırlar. Bir çok hastalıkta hasta için son derece kolay ve rahat tedavi olanağı da sunmaktadır. Klinik Nükleer Tıp uygulamaları genel olarak üçe ayrılır:
   
  Radyonüklid Tedavi: İyonize radyasyonun sınırlı bir uzaklıktaki doku ve hücreleri ışınlamasına dayanan bu yöntem örneğin, hipertiroidi ve tiroid kanserlerinde, romatoid artritde, diğer yöntemlere yanıt vermeyen lenfoma olgularında, kemik metastazlarında ağrının ortadan kaldırılmasında uygulanmakta ve çok başarılı sonuçlar alınmaktadır.
   
            Hastanemizde Nükleer Tıp Kliniği bünyesinde radyoaktif iyot ile tiroid kanserlerinin tedavisinin yapıldığı bir yataklı iyot tedavi odası bulunmaktadır. Hastanın almış olduğu radyoaktif maddenin başka insanları etkilememesi için oluşturulan bu odanın duvarları kurşunla zırhlanmış olup atıkları özel bekletme ünitelerinde toplandıktan ve bekletildikten sonra kanalizasyon sistemine verilecek şekilde inşa edilmiştir. Ayrıca hastanede kalmayı gerektirmeyecek dozdaki radyoaktif tedavileri de ayaktan uygulanmaktadır.
   
  Görüntüsüz Tanı Uygulamaları: Vücüt içerisindeki belirli bir hedefe yöneltilmiş radyoaktif maddeler kullanarak, bu maddelerin vücut dışından sayılması ile uygulanır. Örneğin, vücuda verilen radyoaktif iyot tiroid bezinde toplanır. Belli süreçlerde tiroid bezi bölgesinden yapılan ölçümlerle bezin, iyot metabolizması hakkında sayısal bilgiler elde etmek mümkündür. Radyoaktif iyot uptake testi olarak bilinen bu metod kliniğimizde 2011 yılı başından itibaren uygulanmaktadır.
   
  Görüntülü Tanı Uygulamaları: Vücüt içerisindeki belirli bir hedefe yöneltilmiş radyoaktif maddeler kullanarak, bu maddelerin vücut dışından görüntülenmesi işlemidir.
   
  Kullanılan radyoaktif madde ve görüntüleme aygıtının özelliklerine göre üçe ayrılmaktadır:
   
  A) Planar Görüntü: Çok uygulanan tiroid sintigrafisi, böbrek sintigrafisi, bütün vücut kemik sintigrafisi gibi tetkikler bu tür görüntülemeye örnektir. Planar görüntülemede gama ışını yayan radyoaktif maddelerle gama kamera adı verilen cihazlar kullanılarak iki boyutlu görüntü alınması söz konusudur ve rutin çalışmaların çoğunluğu bu niteliktedir.
   
  B) SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) : Vücut içerisindeki radyoaktif madde dağılımının üç boyutlu olarak, bir başka deyişle tomografik olarak görüntülenmesidir. Günümüzde çok sık olarak uygulanan myokard perfüzyon sintigrafisi (Kalb sintigrafisi), beyin perfüzyon sintigrafisi bu tip çalışmalardır. Planar görüntülemede kullanılan gama ışını yayan maddelerin ve tomografik gama kameraların kullanıldığı bu yöntemde istendiği taktirde kemik, böbrek, akciğer sintigrafilerini de tomografik olarak uygulamak mümkündür.
   
  Kliniğimizde 2003 yılından beri planar ve SPECT sintigrafik görüntüleme işlemleri yapılmaktadır.
   
  C) PET-CT (Positron Emission Tomography) : Günümüz teknolojisinde en ileri görüntüleme tekniğidir. Pozitron ışıması yapan radyoaktif moleküller ve özel görüntüleme aygıtları ile yapılan tomografik görüntüleme yöntemine verilen isimdir. Günümüzde radyoaktif şekerin (FDG) vücuda verilmesinden sonra, dağılımının görüntülenmesi en sık yapılan uygulamadır. Kanser dokularının gösterilmesinde, tedaviye cevabın değerlendirilmesinde, tedavi sonrası değerlendirmede nüks ve metastaz ayırımında, kalp ve sinir sistemi hastalıklarının ileri tetkikinde halen mevcut en duyarlı yöntem olduğu bilinmektedir. Kliniğimizde Haziran 2009 tarihinden bu yana PET-CT tetkikleri yapılmaktadır. Mevcut cihazımız bölgemizin tek cihazı olarak hizmet vermektedir.
   
  Ayrıca Nükleer Tıp Kliniğimizde Kemik Mineral Dansitometri hizmeti de verilmektedir.

   

     Nükleer Tıp Bölüm Doktorlarımız
   

   

  

  

  
  Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Kaşüstü Mahallesi Topal Osman Sokak No:7 Yomra / TRABZON
  Tel : ( 0462 ) 341 56 56, ( 0462 ) 341 56 30 - 38, ( 0462 ) 341 56 58 - 63

  Akgün Yazılım © 2015 Tüm Hakları Saklıdır