Hastane Başhekimi

Doç. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ


Başhekimin Mesajı


    Bölümlerimiz » İdari Birimler » Özlük İşleri Birimi »   

Özlük İşleri Birimi

 
  •  Hastane personeli ile ilgili her türlü işlemleri yürütür. (İzin, mal beyanları, sağlık karnesi,  sicil raporları, terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, nakil, emeklilik, istifa, ölüm vs. gibi) Bu işlemleri ilgili birimlere/kurumlara yazılı olarak bildirir, takibini ve yazışmalarını yapar. Kurum içinden veya dışından gelen-giden genel yazıların yazışmalarını yürütür. Yapılan tüm işlemleri dosyalayarak saklar.


Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kaşüstü Mahallesi Topal Osman Sokak No:7 Yomra / TRABZON
Tel : ( 0462 ) 341 56 56, ( 0462 ) 341 56 30 - 38, ( 0462 ) 341 56 58 - 63

Akgün Yazılım © 2015 Tüm Hakları Saklıdır