Hastane Başhekimi

Doç. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ


Başhekimin Mesajı


    Bölümlerimiz » Tıbbi Branşlar » Palyatif Bakım Ünitesi »   

Palyatif Bakım Ünitesi

 

Ülkemizde henüz yeni olan palyatif bakım üniteleri, Trabzon’da ilk olarak 7 Ocak 2013 Pazartesi günü Trabzon Kanuni Eğ. Arş. Hastanesi bünyesinde açıldı. Numune Kampusu 2. katta hizmete giren ünite, her bir odada tek hasta kalacak şekilde ve 20 yataklı olarak hizmete girdi. Bir iç hastalıkları uzmanı yönetiminde olan ünitede, ciddi hastalığı olan kişilerde başta ağrı olmak üzere stres veren diğer şikâyetin giderilmesi için Anestezi, Dahiliye, Onkoloji, Nöroloji ve Cerrahi hekimleri aktif hizmet sunmaktadır. 

 
PALYATİF BAKIM NEDİR?
İnsan ömrü giderek uzuyor. Buna paralel olarak yaşlı ve kronik (müzmin) hastalıkları olan nüfus da giderek artıyor. Bu artış, beraberinde hemen hemen yeni fark edilen ve son yıllarda oluşturulmaya başlanan palyatif (destek) bakım ünitelerinin doğmasın neden oldu. Gelişmiş ülkelerde yaygın olmasına karşın, ülkemizde maalesef yıllarca ihmal edilmiş ve ancak yeni yeni kurulmaya başlamıştır. 
 
Palyatif bakım ile ciddi hastalığı olan kişilerde başta ağrı olmak üzere stres veren diğer şikâyetlerinin giderilmesi ve sorunların çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Dünya sağlık örgütü palyatif bakımı “Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede; ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşım” olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlamaya göre palyatif bakım yeni tanı almış, tedavi sürecinde ve terminal dönemde olan hastalara uygulanmakta ve dört temel hedef ortaya koymaktadır;  
 
1.Hastanın şikâyetlerini en aza indirgemek ve sekelleri azaltmak,
2.Hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini yükseltmek,
3.Hasta bakımında maliyet-etkinlik konusunu en uygun şekilde yönetmek,
4.Ölümün kabullenildiği durumda, sürecin normal seyrinde gitmesini sağlamak
 
Palyatif bakımda sayılan bu hedeflere ulaşılması için birçok uzman ve birimle (Ağrı ünitesi, Radyasyon Onkolojisi, Medikal onkoloji, İç hastalıkları, Göğüs hastalıkları, Psikiyatri, Fizik tedavi ve rehabilitasyon vb.) aktif olarak birlikte çalışılmaktadır. 
 
Palyatif bakım üniteleri sıklıkla kanser hastalarına hizmet vermektedir. Ancak, verilen hizmet aynı zamanda hasta yakınlarını da kapsamaktadır. Zira bir taraftan hastanın şikâyetleri giderilmeye çalışılırken, diğer taraftan hasta ve yakınlarının karşılaşabileceği diğer kaygılar (sosyal, psikolojik, vb) ve sorunlar topluca değerlendirilmekte ve çözüm üretilmeye çalışılmaktadır. 
 
NOT: Palyatif bakım ile ilgili bilgiler için Palyatif Bakım Derneği’nin internet sitesinden (http://www.palyatifbakim.org) yararlanılmıştır.

 


Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kaşüstü Mahallesi Topal Osman Sokak No:7 Yomra / TRABZON
Tel : ( 0462 ) 341 56 56, ( 0462 ) 341 56 30 - 38, ( 0462 ) 341 56 58 - 63

Akgün Yazılım © 2015 Tüm Hakları Saklıdır