Hastane Başhekimi

Doç. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ


Başhekimin Mesajı


    Hastanemiz » Kalite Yönetim Birimi » Komiteler » Hasta Güvenliği Komitesi »   

 06 Ağustos 2013 tarihli 28730 sayılı “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Bu yönetmelikle sağlık kurum ve  kuruluşlarında  kaliteli  hizmet  sunumunun sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlık hizmet kalite standartları (SHKS) ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir. 
SHKS gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında Hasta Güvenliği Komitesi kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Hasta Güvenliği KomitesindeTıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, cerrahi branş uzmanı, dahili branş uz-manı, laboratuvar branş uzmanı, anesteziyoloji ve reanimasyon branş uzmanı,  hastane bilgi sistem sorumlusu, eczacı, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır. Düzenli aralıklarla toplanmalı, gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır. Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.
Komitenin görev alanı asgari;

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi,
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,
 • Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması,
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsamalıdır.   
 • Dr. Ali ÇELİK
  Birimi;
  Kalite Yönetim Direktörü
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Kalite Yönetim Direktörü
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Ayşe Durkan
  Birimi;
  Başhekimlik
  Telefonu ;
  10000
  Görevi ;
  Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
  Email-Adresi ;
   
 • Uzm. Dr. Serap İSKENDER
  Birimi;
  Enf. Hst Uzmanı
  Telefonu ;
  10000
  Görevi ;
  Dahili branş uzmanı
  Email-Adresi ;
  ...@trabzonkanuni.gov.tr
 • Uzm. Dr. Meral CİHANYURDU
  Birimi;
  Mikrobiyoloji Uzmanı
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Laboratuar branş uzmanı
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Dr. Özkan ORHAN
  Birimi;
  Anestezi Uzmanı
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Anesteziyoloji ve reanimasyon branş uzmanı
  Email-Adresi ;
  drozkanorhan@hotmail.com
 • Dr. Hatice AYÇA ATAKORKMAZ
  Birimi;
  Radyoloji Uzmanı
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Branş uzmanı
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Dr. Ayla YAVUZ
  Birimi;
  Kan Merkezi Sorumlu Hekimi
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Kan Merkezi Sorumlu Hekimi
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Huseyin ARSLANOĞLU
  Birimi;
  Bilgi İşlem Birimi
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Bilgi İşlem BKS
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Ecz. Nuray BALTÜRK
  Birimi;
  Eczane
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Eczane BKS
  Email-Adresi ;
  eczbalturk@gmail.com
 • Nurten DENİZ
  Birimi;
  Kalite Yönetim Birimi
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Yönetim Hizmetleri BKS
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Nurcan MERÇÜL
  Birimi;
  Kalite Yönetim Bİrimi
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Kalite Yönetim Bİrimi
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Selma ALTUNTAŞ
  Birimi;
  Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Ömür TURTAR
  Birimi;
  Teknik Birim
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Teknik Birim
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Nazmiye Solak
  Birimi;
  Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Ameliyathane BKS
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr

 

 

                  


Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kaşüstü Mahallesi Topal Osman Sokak No:7 Yomra / TRABZON
Tel : ( 0462 ) 341 56 56, ( 0462 ) 341 56 30 - 38, ( 0462 ) 341 56 58 - 63

Akgün Yazılım © 2015 Tüm Hakları Saklıdır