Hastane Yöneticisi


Doç. Dr. Mustafa YILMAZ


Yöneticinin Mesajı

    Hastanemiz » Kalite Yönetim Birimi » Komiteler » Hasta Güvenliği Komitesi »   

 06 Ağustos 2013 tarihli 28730 sayılı “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Bu yönetmelikle sağlık kurum ve  kuruluşlarında  kaliteli  hizmet  sunumunun sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlık hizmet kalite standartları (SHKS) ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir. 
SHKS gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında Hasta Güvenliği Komitesi kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Hasta Güvenliği KomitesindeTıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, cerrahi branş uzmanı, dahili branş uz-manı, laboratuvar branş uzmanı, anesteziyoloji ve reanimasyon branş uzmanı,  hastane bilgi sistem sorumlusu, eczacı, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır. Düzenli aralıklarla toplanmalı, gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır. Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.
Komitenin görev alanı asgari;

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi,
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,
 • Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması,
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsamalıdır.
 •     

  • Opr. Dr. M. Feryat DEMİRHAN
   Birimi;
   Başhekimlik
   Telefonu ;
   10000
   Görevi ;
   Başhekim Yardımcısı
   Email-Adresi ;
   feryatd@trabzonkanuni.gov.tr
  • Erkan BULUT
   Birimi;
   Başhekimlik
   Telefonu ;
   10000
   Görevi ;
   İdari ve Mali İşler Müdürü
   Email-Adresi ;
   erkanb@trabzonkanuni.gov.tr
  • Ayşe Durkan
   Birimi;
   Başhekimlik
   Telefonu ;
   10000
   Görevi ;
   Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
   Email-Adresi ;
    
  • İlyas ALP
   Birimi;
   Başhekimlik
   Telefonu ;
   10000
   Görevi ;
   Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü
   Email-Adresi ;
   ilyasa@trabzonkanuni.gov.tr
  • Dr. Ali ÇELİK
   Birimi;
   Kalite Yönetim Direktörü
   Telefonu ;
   0
   Görevi ;
   Kalite Yönetim Direktörü
   Email-Adresi ;
   ....@trabzonkanuni.gov.tr
  • Uzm. Dr. Ahmet Özgür GÜÇTAŞ
   Birimi;
   Üroloji Uzmanı
   Telefonu ;
   0
   Görevi ;
   Cerrahi branş uzmanı
   Email-Adresi ;
   ....@trabzonkanuni.gov.tr
  • Uzm. Dr. Serap İSKENDER
   Birimi;
   Enf. Hst Uzmanı
   Telefonu ;
   10000
   Görevi ;
   Dahili branş uzmanı
   Email-Adresi ;
   ...@trabzonkanuni.gov.tr
  • Uzm. Dr. Meral CİHANYURDU
   Birimi;
   Mikrobiyoloji Uzmanı
   Telefonu ;
   0
   Görevi ;
   Laboratuar branş uzmanı
   Email-Adresi ;
   ....@trabzonkanuni.gov.tr
  • Dr. Özkan ORHAN
   Birimi;
   Anestezi Uzmanı
   Telefonu ;
   0
   Görevi ;
   Anesteziyoloji ve reanimasyon branş uzmanı
   Email-Adresi ;
   drozkanorhan@hotmail.com
  • Huseyin ARSLANOĞLU
   Birimi;
   Bilgi İşlem Birimi
   Telefonu ;
   0
   Görevi ;
   Bilgi İşlem BKS
   Email-Adresi ;
   ....@trabzonkanuni.gov.tr
  • Ecz. Nuray BALTÜRK
   Birimi;
   Eczane
   Telefonu ;
   0
   Görevi ;
   Eczane BKS
   Email-Adresi ;
   eczbalturk@gmail.com
  • Nurten DENİZ
   Birimi;
   Kalite Yönetim Birimi
   Telefonu ;
   0
   Görevi ;
   Yönetim Hizmetleri BKS
   Email-Adresi ;
   ....@trabzonkanuni.gov.tr
  • Gamze KOŞGİN
   Birimi;
   Kalite Yönetim Birimi
   Telefonu ;
   0
   Görevi ;
   Hekim Dışı Sağlık Personeli
   Email-Adresi ;
   ....@trabzonkanuni.gov.tr
  • Özgür ŞAFAK
   Birimi;
   Ortopedi Sorumlu Hemşiresi
   Telefonu ;
   0
   Görevi ;
   Klinikler BKS
   Email-Adresi ;
   ....@trabzonkanuni.gov.tr
  • Nurkan MERTŞAHİN
   Birimi;
   Hekim Dışı Sağlık Personeli
   Telefonu ;
   0
   Görevi ;
   Hemşire
   Email-Adresi ;
   ....@trabzonkanuni.gov.tr
  • Nazmiye Solak
   Birimi;
   Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
   Telefonu ;
   0
   Görevi ;
   Ameliyathane BKS
   Email-Adresi ;
   ....@trabzonkanuni.gov.tr

   

   

                  Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kaşüstü Mahallesi Topal Osman Sokak No:7 Yomra / TRABZON
Tel : ( 0462 ) 341 56 56, ( 0462 ) 341 56 30 - 38, ( 0462 ) 341 56 58 - 63

Akgün Yazılım © 2015 Tüm Hakları Saklıdır