Hastane Yöneticisi


Doç. Dr. Mustafa YILMAZ


Yöneticinin Mesajı

    Online Hizmetler » Dahili Telefon Rehberi » Numune Kampüsü »   
Numune Kampüsü Telefon Rehberi

Birim Adı

Dahili

SANTRAL

230 23 00

HASTANE YÖNETİMİ

 

Başhekimlik

4000

Başhemşirelik

1722

Mdr. Yrd.

1723

Nöb. Memur

2303

ACİL KODLAR

 

MAVİ KOD

(61) 2222

BEYAZ KOD

(61) 1111

PEMBE KOD

(61) 3333

KIRMIZI KOD

4444

BİRİMLER

 

A

 

Acil Hasta Kabul

2503

Acil Poliklinik-1

1211

Acil Poliklinik-2

1209

Acil Poliklinik Tedavi Müşahade

1577

Acil Hemşire-Ebe Odası

1231

Acil Çocuk Müşahade Doktor Odası

2502

Acil Çocuk Müşahade

1300

Acil Çocuk Müşahade İzolasyon Odası

1572

Acil K. Doğum Muayene

1189

Acil K. Doğum Müşahade

1217

Acil Çocuk Muayene-Travma

1060

Acil Giriş Güvenlik

2501

Acil İçi Güvenlik

2201

Acil Psikiyatri Muayene

1580

Acil Polis

2555

Acil Triaj

1304

Acil Pansuman Enj. (emzirme)

1238

Acil Resitasyon

3707

Acil Tıbbi Sekr.

2203

Acil Fax

230 93 70

Anestezi Polik. Sekreteri

1266

Anestezi Polk. Dr. Odası

2000

Amatem

1066

Amatem Hemşire Odası

1377

Amatem Doktor Görüşme Odası

2243

Amatem PSİKL. Hasta Görüşme Odası

1287

Ameliyathane Günübirlik

1568

Ameliyathane Teknisyen

3709

Ameliyathane Sekreterlik

1213

Ameliyathane iç

2227

Ameliyathane Postop

1772

Adli Birim

1095

Adli Vaka Birimi (Cemal Kocabaş)

1738

Ayniyat-Ölü Bildirim

1913

Anestezi Nöbetçi Dr. Odası 3. kat

1828

Acil Labaratuvar

1573

Atom Odası

1357

B

 

Beyin Cerrahi

1266

Bevliye (üroloji)

1939

Bilgi İşlem

1558

Birim Arşiv

1727

Buhar Odası

1739

C

 

Çamaşırhane

1560

Cildiye

1948-1949

Çocuk Polik-1

1930

Çocuk Polik-2

1932

Çocuk Polik-3

1908

Çocuk Polik-4

1934

Çocuk Gastro Polik.

1953

Çocuk Cerrahi Polik.

1938

Çocuk Kardiyoloji Polik.

1941

Çocuk Enfeksiyon Polik.

1940

Çocuk Gelişimi

1254

Çocuk Gelişimi(Sultan)

1337

Cerrahi Pansuman

1278

Çocuk Buhar Odası

1011

Çocuk Boy Kilo Ölçüm Odası

1935

Çocuk Yoğun Bakım 3. kat Hemşire Desk

2365

Çocuk Cerrahi Servisi 4. kat Tedavi Odası

2239

Çocuk Cerrahi Servisi 4. kat Hemşire Odası

2245

Çocuk Servisi 4. kat Sekreter

2461-2463

Çocuk Servisi 4. kat Hemşire Odası

2460

Çocuk Servisi 4. kat Dr. Odası

2466

Çocuk Cerrahi Servisi

2239-2245

D

 

Danışma

1937-1283

Danışma(Stat Girişi)

1673

Dahiliye Polik.

1946-1947

Diyetisyen

1915

Denetim Serbestlik

2303

Diyabet Hemşire

1793

Dr. Odası Sekreterlik(Sebahattin Özkan)

1848

E

 

EMG

1200

EMG DR. ODASI

1290

EKG

1700

Eczane (Ecz. Nuray hanım)

1175

Eczane

1279

Eczane Sarf Depo

1749

Endoskopi Sekteri

3033

Elektrik Arıza

1227-1228

Evde Sağlık

1255

G

 

Genel Cerrahi Polk

1927-1928

Genel Cerrahi Polk(Yusuf bey)

1052

Göz Polik-1

1924

Göz Polik-2

1925

Göz Polik-3

1735

Görme Alanı(ölçüm)

1954

Gönüllü Danışmanlık

1059

Güvenlik Müdürü

1013

Güvenlik Kamera Odası

1671

Güvenlik Otopark

1168-1950

H

 

Hasta Hakları

1670

Hasta Kabul Sekreteri

1276-1305-1253-1673

Sigara Bırakma-Hiv

1059

İ

 

İstatistik

1914

İyot Odası

1207

İaşe(taşınır kayıt)

1912

J

 

Jinekoloji Onk. (Nilüfer hanım)

1917

K

 

Kan Alma

1280

Kan Merkezi

1741-1132

Kanser kayıt

1912

KBB Polik. Sekreter

1691

KBB Polik. Dr. Odaları

1692-1768

K.Doğum Poliklinik Kayıt Sekreter

1269-1254

K.Doğum Polik-1

1918

K.Doğum Polik-2

1919

K.Doğum Polik-3

1920

K.Doğum Polik-4

1921

K.Doğum Polik.(Sabri bey)

1093

Kanser Kayıt

1912

Kadın Doğum Servisi 2. kat Sekreter Desk

2261-2263

Kadın Doğum Servisi 2. kat Hemşire Odası

2260

Kadın Doğum Servisi 2. kat Dr. Odası

2266

Kadın Doğum Servisi 3. kat Sekreter Desk

2363-2361

Kadın Doğum Servisi 3. kat Hemşire Odası

2369

Kadın Doğum Servisi 3. kat Dr. Odası

2371

K.Doğum Salonu Ebe Odası

1821

K.Doğum Salonu Hemşire Desk

1186

K.Doğum Salonu Dr. Odası

1546

K.Doğum Salonu Sorumlu Hemşire Odası

1012

K.Doğum Salonu Ultrasyon Odası

1014

Kadın Nitelikli Doğum Odası -1

1156-1155

Kadın Nitelikli Doğum Odası -2

1065-1159

Kadın Nitelikli Doğum Odası -3

1147-1154

Kadın Doğum Odaları

1532-1222-1545-1086

Kadın Doğum Salonu Hasta Odası

1525

Kürtaj Odası 3. kat

1087

Kemik Dansitometrisi

1836

Kemik Dansitometrisi Sekreterlik

1277

Kurum Arşivi

1727

Kriz Koordinasyon

3634

Kriz Koordinasyon Dr. Odası

3633

L

 

Laboratuvar Sekreterliği

1644

Labaratuvar Dr. Odası

1640

Labaratuvar - Hemogram - Kültür

1649

Labaratuvar -Biyokimya-Acil

1573

Labaratuvar Kimyager ve Biyolog Odası(denetim serbestlik)

1559

M

 

Mamografi Sekreterliği

1791

MR Sekreterliği

1033

MR Çekim Odası

1319

MR Okuma Odası

1308

MR Sorumlu Teknisyen (Harun Bey)

1314

MR Teknisyen Odası

1314

Mutfak

1794-1795

Morg (İmamlık)

1160

N

 

NST-1-2

1922

Nükleer Tıp Merkezi (Sintigrafi - PET CT) Sekr.

1277

Nükleer Tıp Merkezi PET CT Çekim Odası

1835-1840

Nükleer Tıp Merkezi Doktor Odası

1843-1837

Nükleer Tıp Merkezi Sorumlu Doktor Odası

1837

Nöroloji Polik.

1275

Nöroloji Dr. Odası

1768

Nöbetçi Memur

2303

Nöbetçi Uzm.Dr. Odası

1846

Ö

 

Özlük

1914

O

 

Ortopedi Pansuman Odası

1716

Ortopedi Sekr.

1742

Ortopedi Dr. Odası

1743

Ortopedi Dr. Odası

1744

Onkoloji Servisi Sekreter Desk

2317

Onkoloji Servisi Hemşire Odası

1745

Odiyometri Odası

3702

P

 

Psikiyatri polik.

1826

Psikiyatri polik.(SELÇUK BEY)

1363

Psikolog

1916

Psikiyatri Servisi Erkek(3. kat) Sekreter Desk

1072

Psikiyatri Servisi Erkek(3. kat) Hemşire Odası

1370

Psikiyatri Servisi Erkek(3. kat) Dr. Odası

1371

Psikiyatri Servisi Bayan Sekreter Desk

1365

Psikiyatri Servisi Bayan hemş. Odası

1364

Psikiyatri Servisi Bayan 2. kat Dr. Görüşme Odası

1045

R

 

Radyasyon Onkoloji Polik. Sekreteri

1849-1850

Radyasyon Onkolojisi Dr. Odaları

1839-1852-1831-1847

Radyasyon Onkolojisi Hemşire Odası

1844

Radyasyon Onkolojisi Sorumlu Doktor Odası

1019

Radyasyon Onkolojisi Tomoterapi Fizikçisi

1834

Radyasyon Onkolojisi Tomoterapist

1833

Röntgen Sekreterlik

1792

S

 

Sağlık Kurulu

1084

Sağlık Kurulu Sorumlusu (Adem Bey)

1077

Sigarayı Bırakma - Hiv

1059

Sivil Savunma

1912

Sekreterler Sorumlusu

2303

T

 

Teknik Birim(Elektrik Arıza)

1557

Teknik Birim (Su Arıza)

1227-1228

Teknik Birim (Kalorifer Nöbetçi Odası)

1176

Teknik Birim Sorumlusu (Onur Bey)

1358

Teknik Birim Marangoz

1192

Temizlik Ofisi

1668

Teknik Birim inşaat

2313

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

1779

Tomografi Sekreter

1033

Tomografi Okuma Odası

1309

U

 

Ultrason Sekreterlik

1791

Ultrason Çekim Odası 2

1313

Ultrason Çekim Odası 3

1316

V

 

Vezne

1944

Y

 

Yabancı Giriş-Heyet Kayıtları

1648

Yoğun Bak. Bil.

1226

Yeni Doğan Y. Bakım 1. Basamak Hemşire-Sekreter Desk

1090-1750

Yeni Doğan Y. Bakım 1. Basamak Süt sağma ve emzirme odası

1776

Yeni Doğan Y. Bakım 2. Basamak Süt sağma odası

1022

Yeni Doğan Y.Bakım 2. Basamak Hemşire-Sekreter Desk

1029-1169

Yeni Doğan Y.Bakım 2. Basamak Hemşire Odası

1171

Yeni Doğan Y.Bakım 2. Basamak Dr. Odası

1173

Yeni Doğan Y.Bakım 3. Basamak Hemşire-Sekreter Desk

1143 -1138

Yeni Doğan Y.Bakım 3. Basamak Hemşire Odası

1021

Yeni Doğan Y.Bakım 3. Basamak Dr. Odası

1187

Yeni Doğan Y.Bakım 3. Basamak Eğitim ve Bilgilendirme Odası

1777

Anne Oteli 1-  2. Kat

2240

Anne Oteli 2-  2. Kat

2242

Anne Oteli 3-  2. Kat

2244

Anne Oteli 4-  2. Kat

2246

Anne Oteli 5-  2. Kat

2248

Anne Oteli 6-  2. Kat

2250

Anne Uyum Odası1 - 2. kat

3703

Anne Uyum Odası2 - 2. kat

2254

Yemekhane

1717

 

 Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kaşüstü Mahallesi Topal Osman Sokak No:7 Yomra / TRABZON
Tel : ( 0462 ) 341 56 56, ( 0462 ) 341 56 30 - 38, ( 0462 ) 341 56 58 - 63

Akgün Yazılım © 2015 Tüm Hakları Saklıdır