Hastane Başhekimi

Doç. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ


Başhekimin Mesajı


    Bölümlerimiz » Diğer Birimler » Çalışan Hakları ve Güveliği Birimi »   

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

 

Bilgilendirme Broşürümüz için lütfen tıklayınız...


          Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesi gereğince hastanemiz bünyesinde kurulan  ve  ‘Beyaz Kod’ uygulamasından sorumlu başhekim yardımcısına bağlı olarak Kaşüstü kampüsü ve Numune kampüsü olarak iki ayrı hizmet binamızda, Sosyal Hizmet Uzmanlarımızın görev aldığı, Çalışan Hakları ve Güvenliğine ilişkin iş ve işlemlerin yürütüldüğü (risk değerlendirilmesi ve güvenlik tedbirleri, çalışanların eğitimi, hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi, hizmetten çekilme, bildirim süresi ve hukuki yardım)  birimdir.

ŞİDDET NEDİR ?
Sağlık çalışanlarının, görevlerini icra ettikleri sırada yaralama(TCK Madde 86-87) tehdit(TCK Madde 106) ve hakarete(TCK Madde 125) maruz kalma durumlarıdır.

ŞİDDETE MARUZ KALINDIĞINDA BİLDİRİM NASIL YAPILMALI?
Şiddete maruz kalan sağlık çalışanı veya olaya tanık olan diğer sağlık çalışanı tarafından aşağıdaki üç adım sırası ile uygulanır;
1. Hastanemiz bünyesindeki Beyaz Kod Ekibine, dahili telefondan 1111’i tuşlayarak veya beyaz kod için tanımlanmış ‘Buton’ kullanarak, bildirimde bulunulması ile süreç başlatılır.
2. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren ‘113’ no lu danışma hattı aranarak olay hakkında bilgi verilir. (cep telefonundan arayacaklar için 0312 113 113 1 tuşlanarak aranmalı)
3. Mesai saatleri içerisinde, olayın geliştiği hastanemiz Kampus binalarına göre, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine veya Beyaz Kod uygulamasından sorumlu başhekim yardımcısına, mesai saatleri dışında ise Nöbetçi hastane yöneticisine bilgi verilir.(Bilgi verilen yöneticiler tarafından, durum http://www.beyazkod.saglik.gov.tr adresi üzerinden  ‘Bildirim Formu 1’ doldurularak bakanlığa bildirilir.) Yöneticiler eş zamanlı olarak, ilgili sağlık çalışanının şikayetinin olup olmadığına bakmadan, olayı adli mercilere mutlaka intikal ettirir

BEYAZ KOD NEDİR?
Sağlık Bakanlığı’nın kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olaylarının izlenmesi, gereken müdahalenin yapılması ile olayın takip edilmesi, adli mercilere iletilmesi, beraberinde; gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirlerin alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturmuş bir sistemdir.


BEYAZ KOD BİRİMİ NEDİR?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan, gerçekleşen şiddet olayları sonrasında ‘113’ no’lu telefon numarasından 7/24  ulaşılabilen,  bildirim üzerine, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştıran ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirilmesini sağlayan, ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimlerine de olayın bildirildiğini teyit eden birimdir.

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HUKUKİ YARDIMLAR
? Şiddet olayları için Bakanlık hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır.

HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği 
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimini arayınız..

   


Numune Kampüsü için:
Tel: ( 0462 ) 230 23 00 – 06 (Santral )

Kaşüstü Kampüsü için:
Tel: ( 0462 ) 341 56 30 – 38 (Santral )
Bilgi için bilgi@trabzonnumune.gov.tr
Veya http:// www. beyazkod.saglik.gov.tr
 

 


Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kaşüstü Mahallesi Topal Osman Sokak No:7 Yomra / TRABZON
Tel : ( 0462 ) 341 56 56, ( 0462 ) 341 56 30 - 38, ( 0462 ) 341 56 58 - 63

Akgün Yazılım © 2015 Tüm Hakları Saklıdır