Hastane Başhekimi

Doç. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ


Başhekimin Mesajı


    Bölümlerimiz » Tanı ve Tedavi Üniteleri » Laboratuvar » Kan Merkezi »   

Kan Merkezi

 
  • Kan Merkezimiz Sağlık Bakanlığı tarafından 22.02.2010 tarih ve 7247 sayılı Makam onayı ile Süreli Bölge Kan Merkezi statüsünde, öncelikli olarak hastanemizde yatan hastalara gerekli olan kan ürünlerini hazırlamak konusunda 7 gün /24 saat sürekli hizmet üretmektedir. Ayrıca çevre hastanelerin acil kan ve kan ürünleri ihtiyacında onlara da yardımcı olmaktadır.
  • Kan merkezi ekibimiz; bir sertifikalı hekim kan merkezi müdürü, on sertifikalı laboratuar teknisyeni, bir sertifikalı hemşire ve bir sekreterden oluşmaktadır.
  • Mevcut 3 bağışçı koltuğunda bağışçılardan günde ortalama 25 ünite kan alınmakta ve bunlardan Eritrosit Süspansiyonu, Trombosit Süspansiyonu, Taze Donmuş Plazma, Kriyopresipitat gibi kan ürünleri üretilmektedir. Gerektiğinde ürünlere filtrasyon işlemleri yapılmakta ve yıkanmış eritrosit süspansiyonu hazırlanabilmektedir. Laboratuarda günde ortalama 75 adet kan grubu testi, 50 adet cross-match testi, alt gruplar, direct coombs testi, indirect coombs testi gibi testler otomatik cihazlarda çalışılmaktadır.
  • Hastanemiz Kan Transfüzyon Komitesi 2005 yılında kurulmuş olup hastalara uygulanan transfüzyonların güvenliği için çalışmaları takip etmekte, düzenli olarak toplanmakta ve gerektiğinde iyileştirme faaliyetlerini yürütmektedir. Transfüzyon tıbbı bilgisini artırmak amacıyla hastane çalışanlarına periyodik olarak eğitim programları düzenlenmektedir.
  • Merkezimiz gönüllü kan bağışçıları için kayıt sistemi oluşturmuştur. Yaklaşık 2000 kayıtlı gönüllü bağışçımız acil durumlarda arandığında hastalar için kan bağışında bulunmaktadırlar. Bu sayı ihtiyaçlar karşısında yetersiz kalmaktadır. Kan bağışında bulunmak isteyen 18 -65 yaş arası tüm sağlıklı kişileri gönüllü bağışçılarımız olmak üzere kan merkezimize davet ediyoruz.

 

 

Kan Merkezi
Giriş kat (Poliklinik katı)
Tel:0462 2302301
1736/ 1722

 

 

 

 Kan Merkezi Bölüm Doktorlarımız
 


Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kaşüstü Mahallesi Topal Osman Sokak No:7 Yomra / TRABZON
Tel : ( 0462 ) 341 56 56, ( 0462 ) 341 56 30 - 38, ( 0462 ) 341 56 58 - 63

Akgün Yazılım © 2015 Tüm Hakları Saklıdır