Hastane Başhekimi

Doç. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ


Başhekimin Mesajı


    Bölümlerimiz »   
   
 •  Tanı ve Tedavi Üniteleri
 •     Endoskopi
 •         Bronkoskopi
 •         Direkt Laringoskopi
 •         Duodenoskopi
 •         Endoskopik Biyopsi
 •         Gastroduodenoskopi
 •         Gastroskopi
 •         Kolonoskopi
 •         Ösafagoskopi
 •         Rektosigmoidoskopi
 •         Üreaz Testi ( H.Pylori İçin )
 •     Göz Hastalıkları
 •         AB Modlu USG
 •         Diot Lazer
 •         Fotokualasyon Lazeri
 •         Görme Alanı
 •         Göz Bilgisayarı ( Otoref )
 •         Göz Tansiyonu ( Tonometre )
 •         Kornea Topagrafisi
 •         OCT - Anjio
 •         PDT Lazer
 •         SLT Lazer
 •         Yak Lazer
 •     Kardiyoloji
 •         Eforlu Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi
 •         Ekokardiyografi
 •         Elektrokardiyogram ( EKG )
 •         Ritim Holter
 •         Tansiyon Holter
 •     Laboratuvar
 •         Biyokimya
 •         Kan Merkezi
 •         Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyolojisi
 •         Patoloji
 •     Nöroloji
 •         Elektromiyografi ( EMG )
 •         Elektroensefalografi ( EEG )
 •     Nükleer Tıp
 •         Kemik Dansitometrisi
 •         PET - BT
 •         Radyoaktif İyot Tedavisi
 •         Sintigrafi Çekimi
 •     Odyometri
 •     Radyoloji
 •         Manyetik Rezonans ( MR )
 •         Röntgen
 •         Tomografi ( BT )
 •         Ultrasonografi ( USG )
 •     Yeni Doğan İşitme Tarama Testi
 •     Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
 •  Tıbbi Branşlar
 •     Cerrahi Birimler
 •         Acil Servis
 •         Ağız ve Diş Sağlığı
 •         Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 •         Beyin Cerrahisi ( Nöroşirurji )
 •         Çocuk Cerrahisi
 •         Gastroenteroloji Cerrahisi
 •         Genel Cerrahi
 •         Göğüs Cerrahisi
 •         Göz Hastalıkları
 •         Kadın Hastalıkları ve Doğum (Jinekoloji)
 •         Kalp ve Damar Cerrahisi
 •         Kulak Burun Boğaz ( KBB )
 •         Ortopedi ve Travmatoloji
 •         Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 •         Üroloji ( Bevliye )
 •     Dahili Birimler
 •         Alerjik Hastalıkları
 •         Cildiye ( Dermatoloji )
 •         Çocuk Gastroenterolojisi
 •         Çocuk Kardiyolojisi
 •         Çocuk Nefrolojisi
 •         Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ( Pediatri )
 •         Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
 •         Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
 •         Enfeksiyon Hastalıkarı ( İntaniye )
 •         Gastroenteroloji
 •         Göğüs Hastalıkları
 •         Hematoloji
 •         İç Hastalıkları ( Dahiliye )
 •         Kardiyoloji
 •         Nefroloji
 •         Nöroloji
 •         Radyasyon Onkolojisi
 •         Romatoloji
 •         Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları ( Psikiyatri )
 •         Tıbbi Onkoloji
 •         Toplum Ruhsağlığı Merkezi
 •         Yenidoğan
 •     Diyet ve Beslenme
 •     Hemodiyaliz
 •     Kemoterapi
 •     Organ Bağışı
 •     Palyatif Bakım Ünitesi
 •     Periton Diyaliz
 •     Radyoaktif İyot Tedavisi
 •     Radyoterapi
 •     Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
 •     Yoğun Bakımlar
 •         Anestezi Yoğun Bakım
 •         Cerrahi Yoğun Bakım
 •         Dahiliye Yoğun Bakım
 •         Nöroloji Yoğun Bakım
 •         Yeni Doğan Yoğun Bakımı
 •     Tıbbi Genetik
 •  İdari Birimler
 •     Ayniyat Birimi
 •     Faturalandırma Birimi
 •     Muayene Komisyon Odası
 •     Mutemetlik Birimi
 •     Mühendislik
 •     Özlük İşleri Birimi
 •     Satın Alma Birimi
 •     Tahakkuk Birimi
 •     Teşhisle İlişkili Gruplar Birimi (TİG)
 •     Yazı İşleri Birimi
 •     Bilgi İşlem Birimi
 •  Diğer Birimler
 •     Arşiv Birimi
 •     Çalışan Hakları ve Güveliği Birimi
 •     Çamaşırhane
 •     Eczane
 •     Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 •     Evde Sağlık Hizmetleri Birimi
 •     Garaj
 •     Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi (HIV / AIDS)
 •     Hasta Hakları Birimi
 •     Kütüphane
 •     Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
 •     Sağlık Kurulu
 •     Sarf Depo Ambar Memurluğu
 •     Sigara Bırakma Merkezi
 •     Sivil Savunma ve Güvenlik Birimi
 •     Sosyal Hizmet Birimi
 •     Teknik Birim
 •     Vezne
 •     Yemekhane
 • 

  

  
  Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Kaşüstü Mahallesi Topal Osman Sokak No:7 Yomra / TRABZON
  Tel : ( 0462 ) 341 56 56, ( 0462 ) 341 56 30 - 38, ( 0462 ) 341 56 58 - 63

  Akgün Yazılım © 2015 Tüm Hakları Saklıdır