Hastane Başhekimi

Doç. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ


Başhekimin Mesajı


    Hastanemiz » Kalite Yönetim Birimi »   
   
 •  Bölüm Kalite Sorumluları
 •  Eğitim Planı
 •  Öz Değerlendirme Planı
 •  Komiteler
 •     Hasta Güvenliği Komitesi
 •     Çalışan Güvenliği Komitesi
 •     Tesis Güvenliği Komitesi
 •     Eğitim Komitesi
 •     Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 •  Ekipler
 •     Hasta / Hasta Yakını Dilek Öneri Ekibi
 •     Çalışan Dilek Öneri Ekibi
 •     Akılcı İlaç Ekibi
 •     Tıbbi Cihaz Sorumlu Ekibi
 •     Bina Turu Ekibi
 •  Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Kitapçığı ( SHKS )
 •  Dış Kaynaklı Doküman Listesi
 • Kalite Yönetim Birimi

   

  Hastanemiz; T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Sağlıkta Hizmet Kalite Standartlarına göre Kalite Yönetim Birimini oluşturmuş ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir

  KALİTE YÖNETİM EKİBİ

  KALİTE YÖNETİM BİRİMİ OLARAK
   

  • SHKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
  • Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.
  • Öz değerlendirmeleri yönetir.
  • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirir.
  • SHKS çerçevesinde hazırlanan; yazılı düzenlemeleri kontrol eder, yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip eder.
  • Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirir.
  • Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
  • Güvenlik Raporlama Bildirim Formlarını takip eder ve ilgili komitelere bildirir.
  • Sağlıkta Hizmet  Kalite Standartları kapsamında belirlenen İndikatörleri takip eder ve analizlerini yapar.

        SHKS çerçevesinde hazırlanan;

  • Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek,
  • Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek,
  • Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirmek,
  • SHKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılarak görevlerini sürdürmektedir.

  Bu bağlamda Sağlıkta Hizmet Kalite Standartlarında yer alan tüm bölümlerin bölüm kalite sorumluları belirlenmiş ve faaliyetler bu yönde sürdürülmektedir.

   

  

  

  
  Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Kaşüstü Mahallesi Topal Osman Sokak No:7 Yomra / TRABZON
  Tel : ( 0462 ) 341 56 56, ( 0462 ) 341 56 30 - 38, ( 0462 ) 341 56 58 - 63

  Akgün Yazılım © 2015 Tüm Hakları Saklıdır