Hastane Başhekimi

Doç. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ


Başhekimin Mesajı


    Bölümlerimiz » Tıbbi Branşlar » Cerrahi Birimler » Göğüs Cerrahisi »   

Göğüs Cerrahisi

 
 • Kliniğimizde akciğer, plevra(akciğeri ve göğüs duvarı içyüzünü saran zar), göğüs duvarımediasten(iki akciğer arası boşluk) ve diafragma(akciğer ve karın boşluğunu ayıran kas tabakası)’nın benign(iyi huylu) ve malign(kötü huylu) hastalıklarının tanısı ve cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Özellikle akciğer kanseri olmak üzere çoğu akciğer hastalıklarında multidisipliner yaklaşım gerektiğinden göğüs hastalıkları, radyoloji, patoloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve anesteziyoloji klinikleri ile ortak çalışma yürütülmektedir.

 Kliniğimizde uyguladığımız tanısal girişimler:

 1. Torasentez
 2. Plevra iğne biyopsisi
 3. Bronkoskopi(Fleksbl ve rijid bronkoskopi):Biyopsi ve yabancı cisim çıkarılması yapılmaktadır.
 4. Transtorasik iğne biyopsisi(Ultrason ve/veya bilgisayarlı tomografi eşliğinde)
 5. Mediastinoskopi
 6. Mediastinotomi
 7. Tanısal torakotomi

 

 • Kliniğimizde akciğer kanseri, kist hidatik(akciğer ve karaciğer kubbedeki kistler), büllöz akciğer hastalıkları, bronşektazi(bronşların anormal ve kalıcı genişlemesi), akciğer apsesi, hemoptizi(öksürmekle ağızdan kan gelmesi), tüberküloz(verem), benign plevra hastalıklarında dekortikasyon, göğüs duvarı deformiteleri(pektus ekskavatum, pektus karinatum), toraks duvarı rezeksiyon ameliyatları yapılmaktadır.
 • Pnömotoraks ve ampiyemde tüp torakostomi, malign ve benign nüks eden plevral effüzyonlarda tüp torakostomi ve plörodez yapılmaktadır.
 • Yabancı cisim aspirasyon(toplu iğne, fındık, fıstık..vs.)’larının (erişkin ve 5 yaş üstü çocuklarda) genel anestezi altında rijid bronkoskopi veya gerektiğinde torakotomi ile yabancı cisimler akciğerden çıkarılmaktadır.
 Göğüs Cerrahisi Bölüm Doktorlarımız
 


Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kaşüstü Mahallesi Topal Osman Sokak No:7 Yomra / TRABZON
Tel : ( 0462 ) 341 56 56, ( 0462 ) 341 56 30 - 38, ( 0462 ) 341 56 58 - 63

Akgün Yazılım © 2015 Tüm Hakları Saklıdır