Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Anlaşmalı Kurumlar

Güncelleme Tarihi: 09/02/2018

TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

·         EK - 8 de yer alan her türlü Tanı ve Tedavi Tetkikleri

TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ

·         EK - 8 de yer alan her türlü Tanı ve Tedavi Tetkikleri

TRABZON KTÜ TIP FAKÜLTESİ

·         EK - 8 de yer alan her türlü Tanı ve Tedavi Tetkikleri

TRABZON MAÇKA MEHMET AKTÜRK DEVLET HASTANESİ

·         EK - 8 de yer alan her türlü Tanı ve Tedavi Tetkikleri

ARHAVİ DEVLET HASTANESİ

·         EK - 8 de yer alan her türlü Tanı ve Tedavi Tetkikleri

TRABZON OF DEVLET HASTANESİ

·         Manyetik Rezonans ( MR )

·         Tomografi ( BT )

·         Pozitron Emisyon Tomografi + Bilgisayarlı Tomografi  ( PET CT )

·         Ultrasonografi ( USG )

·         Kemik Dansitometre

·         Patoloji

·         Momografi

·         Sintigrafi

·         Labaratuar Tetkikleri ve Hormon Tahlili

TRABZON ATAKÖY RUH ve SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ

·         EK - 8 de yer alan Muayene Tetkikleri ve Konsültasyon Hizmetleri

GİRESUN Prof. Dr. A.ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ

RİZE İSHAKOĞLU ÇAYELİ DEVLET HASTANESİ

·         Nükleer Tıp Tetkikleri

TRABZON YAVUZ SELİM KEMİK HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

·         Trombosit Süspansiyon

·         Taze Donmuş Plazma

·         Eritrosit

·         Tam Kan Ürünleri

·         MR

·         BT

·         EMG

·         Momografi

·         Sintigrafi

·         Renkli Doppler

·         Pataloji

·         Biyokimya

·         Parazitoloji

·         Genetik

·         İmmuroloji

·         Seroloji

·         Ultrasonografi

·         Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uygulamaları

RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

·         Meme MR ( 804.330 )

GİRESUN Opr. Dr. Ergun ÖZDEMİR GÖRELE DEVLET HASTANESİ

·         Patoloji

TRABZON ARAKLI BAYRAM HALİL DEVLET HASTANESİ

·         Ultrasonografi ( USG )

·         Patoloji Tetkikleri

TRABZON SÜRMENE DEVLET HASTANESİ

·         1000 Adet Manyetik Rezonans ( MR )

·         1600 Adet Tomografi ( BT )

·         30 Adet Boyun Ultrasonografi ( USG )

·         30 Adet Skortal Ultrasonografi ( USG )

·         350 Adet Tiroid Ultrasonografi ( USG )

·         1400 Adet Tüm Abdomen Ultrasonografi ( USG )

·         250 Adet Üriner Sistem Ultrasonografi ( USG )

·         500 Adet Abdomen Ultrasonografi ( USG )

·         100 Adet Yüzeysel Doku Ultrasonografi ( USG )

·         100 Adet Renkli Doppler Ultrasonografi ( USG )

·         600 Adet Meme Bilateral Ultrasonografi ( USG )

·         50 Adet Meme Unilateral Ultrasonografi ( USG )

·         350 Adet Kemik Dansitometre

·         500 Adet Momografi ( Tek Meme )

·         500 Adet Obstetrik Ultrasonografi ( USG )

·         350 Adet Alt Batın Ultrasonografi ( USG )

·         350 Adet Diğer Ultrasonografi ( USG )

·         400 Adet Pozitron Emisyon Tomografi + Bilgisayarlı Tomografi  ( PET CT )

·         1000 Adet Sintigrafi

·         2000 Adet Mikrobiyoloji Tetkikleri

·         2000 Adet Patolojik Tetkikleri

·         1000 Adet Ekokardiyografi ( EKO )

·         200 Adet Helibakteripylori ve Parat Hormonu Tetkikleri

TRABZON VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ

·         Kan ve Kan Ürünleri

RİZE 82. YIL DEVLET HASTANESİ

·         Akciğer Perfizyon Sintigrafisi ( 800.620 )

·         Myokard Perfüzyon Sintigrafisi ( 800.830 )

·         Üç Fazlı Bölgesel Kemik Sintigrafisi ( 800.880 )

·         Paratiroid Sintigrafisi ( 800.940 )

·         Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi ( 800.890 )

·         Tiroid Sintigrafisi ( 800.950 )

·         Gastroözofagial Reflü Çalışması ( 801.010 )

·         Hepatobiller Sintigrafi ( 801.020 )

·         Meckel Divertükülü Sintigrafi ( 801.040 )

·         Böbrek Sintigrafisi ( DTPA ile ) ( 801.090 )

·         Böbrek Sintigrafisi ( MAG3 ile ) ( 801.091 )

·         Renal Kortikal Sintigrafisi ( DMSA ) ( 801.170 )

TRABZON AKÇAABAT HAÇKALI BABA DEVLET HASTANESİ

·         MR

·         BT

·         Mamografi

·         Endoskopi

·         Kolonoskopi

·         EKO

·         EEG

·         EMG

·         Tüm Vücut Sintigrafisi

·         Taş Kırma

·         Laboratuvar Tetkjikleri

·         Patoloji

·         Kemik Dansitometre

·         Kan ve Kan Ürün Tetkikleri

TRABZON AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

·         Yemekhane Hizmetleri Protokolü

·         Patoloji

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İbn-i Sina HASTANESİ

·         İdrarda İyot ( 901.890 )

TRABZON HAÇKALI BABA DEVLET HASTANESİ

·         Manyetik Rezonans ( MR )

·         Tomografi ( BT )

·         Momografi

·         Endoskopi

·         Kolonoskopi

·         Adet Ekokardiyografi ( EKO )

·         Elektromiyografi ( EMG )

·         Elektroensefalografi ( EEG )

·         Tüm Vücut Sintigrafisi

·         Taş Kırma

·         Laboratuar Tetkikleri

·         Patoloji Tetkikleri

·         Kemik Dansitometre

GİRESUN PROF.DR. İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ

*     Nükleer Tıp Tetkikleri

İSTANBUL MESLEK HASTALIKALRI HASTANESİ

·        Gaz Kromatografi Ortam Analizi ( Formaldehit, Benzen, Metanol, Stiren ) ölçümleri

ÖZEL TRABZON DİYALİZ VE TIP MERKEZİ

·         Hemodiyaliz Protokolü

ÖZEL TRABZON RNS DİYALİZ MERKEZİ

·         Hemodiyaliz Protokolü

ÖZEL TRABZON SÜRMENE DİYALİZ MERKEZİ

·         Hemodiyaliz Protokolü

KURUMUMUZUN TALEP ETTİĞİ PROTOKOLLER

TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ

·         EK - 8 de yer alan her türlü Tanı ve Tedavi Tetkikleri

TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

·         EK - 8 de yer alan her türlü Tanı ve Tedavi Tetkikleri

KTÜ TIP FAKÜLTESİ FARABİ HASTANESİ

·         EK - 8 de yer alan her türlü Tanı ve Tedavi Tetkikleri